Koi Auction

5 Tháng Mười, 2018

Cá Koi 42 tỷ – Kohaku Sakai Fish Farm

Cá Koi 42 tỷ đồng VNĐ, thực hay giả? Thế giới cá chơi cá Koi, các Koi Kichi toàn thế giới ngày hôm nay 4/10/2018 đã […]