Hồ cá Koi 60 khối biệt thự Bảo Minh Nhà Bè

IMG 8424
Hồ Koi 12 khối Biệt thự A1-22 Nam Viên Phú Mỹ Hưng
30 Tháng Tư, 2014
IMG 8424
Hồ Koi 12 khối Biệt thự A1-22 Nam Viên Phú Mỹ Hưng
30 Tháng Tư, 2014